Toepassing van komplekse ruimtelike interpolasie in rignetantennes

- Van Wyk, Michael Antonie