Die voorkoms van verbruikerskrediet in Suid-Afrika met spesiale verwysing na meubels en motors, 1965-1985

- Le Roux, Wilhelmina Catharina