'n Beskrywing van die aard van die ekonomiese stelsel van Suid-Afrika vir die periode 1970-1985

- Taljaard, Carl Magnus Lonngren