Ontleding van konflikmanifestasie aan die hand van die katastrofe-konflikteorie

- Jacobs, Willem Jacobus