Die wisselwerking tussen die Suid-Afrikaanse rand en die vernaamste buitelandse valuta sedert die vroeë sewentigerjare

- Van Rensburg, Petru