Gesonde interpersoonlike verhoudinge as essensie van skoolbestuur

- Kruger, Andries Josephus