'n Ondersoek van die opname en vrystelling van fosforverbindings deur Potamogeton pectinatus L. met behulp van die radio-isotope 32p en 33p

- Van Aswegen, Izak Schalk