Prestasie- en leermotiveringsgeleenthede in 'n veldskoolprogram

- Pretorius, Johannes Jacobus