Toesighouding onder Swart vroue-arbeiders in die nywerheid

- Van Niekerk, Corneulus Marinus