Ekonomiese implikasies van 'n beleid van nasionalisering

- Putter, Johannes Lodewikus