Beelding an aktualiteit : n tweeledige perspektief aan die hand van enkele aktuele Afrikaans Romans

- Grobler, Daniel Christiaan