'n Ondersoek na die nuttigheidswaarde van die isotope 14c en 32p in die bestudering van die energievloei in 'n laboratoriumvarswaterekostelsel

- Van Graan, Jacobus Johannes Marthinus