N.P. van Wyk Louw as literêre kanttekenaar

- Van Tonder, Wessel Johannes Arnoldus