Tweedimensionele stilbeeld as onderwysmedium

- Janse van Rensburg, Susanna