'n Seisoenstudie van die visektoparasiet Lernaea (Crustacea : Copepoda) in Boskopdam, Transvaal

- Viljoen, Barend Christiaan Stephanus