Strategiese gerigtheid : 'n bestuursperspektief vir die jaar 2000

- Van der Westhuizen, Cornelius J.