'n Ondersoek na die konjunktuurverskynsel met besondere verwysing na die fases van die konjunktuurgolf

- De Villiers, C.J.