Ondersoek na die broeigedrag asook die moontlike effek van omgewingsfaktore op eierproduksie by Tilapia sparrmanii Smith, 1840 (Pisces: Chichlidae)

- Stutterheim, Irene Margaret