Die formulering van 'n prestasiemetingstegniek vir die evaluering van streekekonomiese ontwikkeling

- Dormehl, Cornelius Marinus