'n Ondersoek na die openbaarmaking van nie historiese koste in die finansiële jaarstate van die top 50 genoteerde maatskappye

- Coetsee, Johan Petrus