Die departementshoof as motiveerder vir die gebruik van visuele onderwysmedia

- Labuschagne, Frederik Willem