Delegering as bestuurstaak van die onderwysleier

- Koch, Gerhardus Izak Jacobus