Totale kwaliteitsbestuur van regsdienste in Suid-Afrika met spesifieke verwysing na dienslewering.

- Kriel, Vera