Die bestuur van die skool as 'n leergemeenskap

- Koert, Leon Anthonio Sameul