'n Model vir die identifisering van kruisafhanklikheid in rehabilitasiesentra en behandeling van die kruisafhanklike pasient

- Hiestermann, Gisela