Die nut van die toustaanteorie as hulpmiddel tot suksesvolle beplanning vir kettingwinkels

- Barnard, Elmarie