Die ontplooiing van 'n ondernemingsprofiel getoets aan lewensiklusmodelle

- Olivie, Frans Thomas