Afwesigheid van werk as verskynsel in die bedryf : 'n literatuurstudie

- De Villiers, Vasti