'n Objek-georiënteerde benadering in die daarstelling van 'n uitsaainetwerk-beplanningsmodel vir die SAUK : seindistribusie

- Van Aswegen, Wouter