Nero : sy moeder en die kunste, soos uitgebeeld deur Suetonius en Tacitus

- Deacon, Anneli