Die bestuur van verandering : 'n teoretiese beskouing

- Volschenk, Carel Gabriel