Die befondsingsbeleid en -strategie in bankwese met spesifieke verwysing na risiko

- Bothma, Stefanus Jacobus