Die effek van terugwaartse distribusie in 'n dienste-onderneming

- Cronje, Johannes Petrus