Sielkundige profiele van misdadigers : 'n prosesstudie in die Suid-Afrikaanse polisiediens

- Maree, Gerhardus Johannes