Weerstand teen verandering en die inisiëring van 'n paradigmaskuif ter realisering van persoonlike leierskap.

- Grundling, Una Gretchen