Die belewenis van koronêre vatomleidingspasiënte na blootstelling aan 'n pre-operatiewe onderrigprogram

- Smit, Mara-Lu