Tiasole en tiofene as uitgangstowwe vir die bereiding van karbeen- en ander koördinasiekomplekse

- Greyling, Denise Karola