'n Kritiese beoordeling van die gebruik van die Psalms in die Pinksterkerk

- Maré, Leonard Philippus