Die bestuur van ondernemingspolitiek

- Fourie, Sophia Elizabeth