Anglisismes in vertaalde koerantadvertensies

- Pretorius, W. C.