‘n Ondersoek na die rol, taak en benutting van die sekretaresse as hulpbron vir die bestuurder in Technikon SA

- Groenewald, Darelle